Home / Borang Sumber Manusia


Borang

SUMBER MANUSIA

1.       Kebenaran Cuti Bencana

2.       Borang Sasaran Kerja Tahunan

3.       Borang Rujukan Perkhidmatan Kaunseling

4.       Cuti Separuh Gaji Kerana Menjaga Keluarga Sakit

5.       Permohonan Cuti Haji

6.       Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan

7.       Permohonan Cuti Tanpa Gaji

8.       Borang Permohonan Cuti Rehat

9.       Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod

10.   Permohonan LOKUM

11.   Permohonan Membuat Kerja Sambilan

12.   Permohonan Perjalanan Keluar Negara Dan Insuran

13.   Permohonan Perjalanan Keluar Negara

14.   Borang Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Urusan Persendirian

15.   Borang Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Urusan Rasmi

16.   Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Pegawai-pegawai KKM

17.   Borang Maklumat Tambahan Keluarga (HRMIS)

18.   Borang Maklumat Rekod Peribadi (HRMIS)

19.   Borang Perisytiharan Harta (HRMIS)

20.   Senarai Nama PYD, PPP & PPK Untuk Masuk Dalam Aplikasi HRMIS

21.   Borang Anggaran Mengurus (ABM 8)

22.   Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Pejabat - Lampiran A

23.   Borang Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat

24.   Borang Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Pejabat - Lampiran

25.   Permohonan Menempah Tiket Kapalterbang

26.   Borang Pengesahan Anak Cacat Tanggungan Pesara

27.   Application For Annual Practicing Certificate

28.  Borang Sara Ubat 

 


Hospital Raja Perempuan Zainab II

https://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Borang_Sumber_Manusia