Home / Unit Teknologi Maklumat


UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

             Mohd Razalan

  EN MOHD. RAZALAN B. KAMAL
              KETUA UNIT     

PENGENALAN

Unit Teknologi Maklumat Hospital Raja Perempuan Zainab II telah ditubuhkan pada Januari 2005. Pada permulaannya Unit ini dianggotai oleh seorang Pegawai Teknologi Maklumat dan dibantu oleh dua (2) orang Juruteknik Komputer. Seiring dengan keperluan capaian maklumat tanpa sempadan,

Unit Teknologi Maklumat kini dianggotai oleh sembilan (17) pegawai dan kakitangan yang terdiri daripada :

  • satu (1) orang Ketua Unit IT,
  • lima (5) orang Pegawai Teknologi Maklumat,
  • sembilan (9) orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat,
  • dua (2) orang Juruteknik Komputer.

OBJEKTIF

  • Memastikan pelaksanaan Sistem Teknologi Maklumat, Komunikasi Data dan Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) dan Rangkaian Kawasan Luas (WAN) di Jabatan/Unit dan Wad berjalan dengan sempurna.
  • Memastikan keselamatan aset sistem teknologi maklumat, komunikasi data dan rangkaian terjamin
  • Memastikan dasar-dasar ICT Kementerian Kesihatan Malaysia dilaksanakan
  • Memastikan perkhidmatan meja bantuan teknikal (HELP DESK) kepada semua peringkat pengguna

Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Unit_Teknologi_Maklumat