Home / Unit Kewangan & Akaun


UNIT KEWANGAN & AKAUN 

                                
( NOR SURIYANI BT. ABDULLAH )
    AKAUNTAN KANAN
 
 
UNIT GAJI

VISI

Berusaha bagi memastikan proses pembayaran gaji dilaksanakan dengan lebih cekap dan efisyen.

MISI

Kami akan sedaya upaya memastikan proses bayaran gaji dan elaun dilaksanakan dengan lancar dan mengikut masa yang ditetapkan.

OBJEKTIF

Unit Gaji bertanggungjawab memberikan perkhidmatan sokongan di dalam pengurusan hal-ehwal gaji dan elaun kakitangan serta memastikan segala bentuk bayaran ( gaji, elaun dan lain – lain perkhidmatan ) diurus dengan teratur dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

* Mengurus Pembayaran gaji dan elaun kepada semua kakitangan* Mengurus semua jenis potongan ( kecuali Angkasa & PCB )* Mengurus bayaran balik gaji dan elaun* Mengurus pendahuluan diri* Menyediakan baucer bayaran gaji melalui baucer berasingan (eSPKB )* Menyediakan Sijil Gaji akhir dan Butir Gaji Akhir

 

 

UNIT KEWANGAN AM (BAYARAN DAN HASIL)

OBJEKTIF

1. Menentukan segala bentuk bayaran diurus dengan teratur dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

2. Mempastikan agar sistem kutipan hasil dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN(Bayaran)

1. Membuat bayaran berdasarkan arahan, pekeliling dan surat pekeliling semasa yang berkuatkuasa.

2. Mengeluarkan waran perjalanan udara mengikut arahan semasa yang berkuatkuasa.

3. Membuat pembayaran utiliti secara pukal.

4. Menguruskan permohonan pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer.

(Hasil)

5. Mendaftar kemasukan pesakit ke wad dan discaj pesakit (in-patients).

6. Melaksanakan caj-caj hospital mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan.

7. Menerima bayaran bil hospital dan lain-lain bayaran untuk hospital.

8. Mengurus rekod akaun hasil dengan teratur dan kemaskini.


Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Unit_Kewangan_%26_Akaun