Home / Pekeliling dan Akta


Pekeliling dan Akta

Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia
>>Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia

Pekeliling Perkhidmatan Awam
>>Pekeliling & Surat Pekeliling

Pekeliling Perbendaharaan
>>Pekeliling Perbendaharaan
>>Surat Pekeliling Perbendaharaan
>>Pekeliling Kontrak Perbendaharaan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
>>Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
>>Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Pekeliling Am
>>Pekeliling Am (MAMPU)
>>Surat Pekeliling Am (MAMPU)
>>Pekeliling Am (Jabatan Perdana Menteri)
>>Surat Pekeliling Am (Jabatan Perdana Menteri)
>>Arahan Ketua Setiausaha Negara
>>Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU

Pekeliling Ketua Audit Negara
>>Senarai Pekeliling Ketua Audit Negara

Kementerian Pendidikan Malaysia
>>Pekeliling Ikhtisas, Pendidikan Swasta dan Am

AKTA

>> Food Act 1983
>> Food Regulations 1985


Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Pekeliling_dan_Akta