Home / Objektif


Objektif

Objektif Jabatan :
  • Untuk memastikan pengurusan Hospital Raja Perempuan Zainab II merangkumi Pentadbiran, Kewangan dan Akaun, Sumber Manusia, Latihan dan Perjawatan, Pembangunan dan  Penswastaan, Perolehan, Perpustakaan Perubatan, Perhubungan Awam dan Teknologi Maklumat diurus dengan cekap,teratur dan bermutu. 
  • Untuk memberikan perkhidmatan rawatan pesakit luar dan dalam yang selesa , cekap dan berkesan, merangkumi perkhidmatan-perkhidmatan diagnostic, pengubatan (curative) dan pemulihan (rehabilation) bagi menentukan kesembuhan (recovery) yang maksima. 
  • Untuk memberikan perkhidmatan rujukan dan perundingan ( consultation ) serta latihan kepada hospital-hospital daerah, pusat-pusat kesihatan dan klinik swasta di negeri Kelantan. 
  • Untuk memberikan perkhidmatan farmasi yang berkualiti serta berkesan kepada pesakit dan pelanggan hospital merangkumi perkhidmatan perolehan dan bekalan di stor farmasi, ambulatory, farmasi pesakit dalam, farmasi wad, penyediaan farmaseutikal, farmakokinetik klinikal dan menyalurkan maklumat ubat-ubatan. 
  • Untuk memberikan perkhidmatan dan rawatan yang optima, holistic, berkualiti dan efektif kepada pesakit dengan menitikberatkan aspek fizikal, emosi, social dan keagamaan berpandukan nilai-nilai perkhidmatan yang penyayang.

Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Objektif