Home / Muat Turun Borang - Teknologi Maklumat


Teknologi Maklumat

Muat Turun Borang 

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.   Permohonan Email Individu

2.   Permohonan Email Kumpulan

3.   Permohonan Pinjaman Notebook dan LCD Projector

4.   Borang Permohonan User ID Bagi Sistem Pengurusan Pesakit (SPP)

5.   Borang Isu Log Sistem Pengurusan Pesakit (SPP-1) 

6.   Borang Discaj Secara Manual - (Bagi Kegunaan SPP)

7.   Borang Pendaftaran Secara Manual - (Bagi Kegunaan SPP)

8.   Borang Pemantauan Prestasi SPP

9.   Borang Log Isu SPPv3.5

10.  MyHIX - Borang Permohonan Pengecualian Maklumat Kesihatan (BM)

11. MyHIX - Form Of Health Information Submission (English)

12. Borang Permohonan ID Pengguna PhIS 

13.  Borang Permohonan - Log Aduan Sistem Obscentral (Labor Room)

14.  Borang SPP2 BCP01 

15.  Borang SPP2 BCP02

16.  Borang SPP2 BCP03

17.  Borang SPP2 BCP04

18.  Borang SPP2 BCP05

19.  Borang SPP2 BCP06

20.  Borang SPP2 BCP07

21.  Borang SPP2 BCP08 

22.  COVID-19 Admission Sheet

23.  Borang Pendaftaran Ward Viewer  

 


Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Muat_Turun_Borang_-_Teknologi_Maklumat