Home / Kriteria Pemilihan Antivirus


Kriteria Pemilihan Antivirus

Kriteria penting untuk menilai produk antivirus

KRITERIA UTAMA PENILAIAN
>>Mudah digunakan
>>Keberkesanan
>>Kemaskini
>>Set ciri-ciri
>>Mudah dipasang
>>Bantuan/sokongan

PENGESAHAN DAN CIRI LAIN
>>Pengesahan oleh ICSA (www.icsalabs.com)
>>Pengesahan oleh VB (Virus Bulletin www.virusbtn.com)
>>Pengesahan oleh W.C.L Level 1 (West Coast Labs www.westcoastlabs.org)
>>Pengesahan oleh W.C.L Level 2 (West Coast Labs www.westcoastlabs.org)
>>Tempoh kemas kini

IMBASAN DAN PERTAHANAN
>>Imbasan ketika mengakses
>>Imbasan masa nyata
>>Imbasan mengikut permintaan
>>Imbasan berjadual
>>Imbasan 'heuristic' (menyiasat virus tidak dikenali)
>>Imbasan manual
>>Imbasan adware/spyware
>>Imbasan fail termampat/arkib
>>Pembersihan automatik fail tercemar
>>Mengkuarantin fail tercemar
>>Perlindungan e-mel
>>Perlindungan perkongsian fail
>>Perlindungan 'startup registry'
>>Maklumat terperinci mengenai virus

KEMUDAHAN KEMASKINI
>>Langganan tahunan untuk kemaskini definisi
>>Kemaskini definisi secara automatik
>>Kemaskini program secara automatik
>>Kemaskini definisi secara manual
>>Kemaskini program secara manual

KEMUDAHAN TAMBAHAN
>>Pengimbas virus dalam talian
>>Anggaran masa pengimbasan
>>Catatan sejarah/laporan
>>Ketetapan yang dilindungi kata laluan
>>Notis/peringatan jika ada jangkitan

KEMUDAHAN SOKONGAN
>>Secara terus melalui aplikasi 'chat'
>>Sokongan menerusi telefon
>>Manual produk
>>Tutorial
>>Forum Pengguna
>>Butiran lanjut mengenai produk

SISTEM OPERASI SERASI
>>Windows Vista, XP,2000,Me,NT,98 dan 95
>>Sistem Operasi alternatif


Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Kriteria_Pemilihan_Antivirus