Home / Kadar Elaun Perjalanan Kenderaan


Kadar Elaun Perjalanan Kenderaan

Elaun Perjalanan Kenderaan

Merujuk kepada PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 berkaitan kenaikan gaji dibawah Sistem Saraan Malaysia, dimaklumkan perubahan keatas elaun perjalanan kenderaan adalah seperti berikut berkuatkuasa 1 Januari 2012 : Elaun Perjalanan KenderaanLingkungan gaji bagi maksud tuntutan Elauan Perjalanan Kenderaan di perenggan 3 Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 dipinda seperti berikut :

Kelas

Lingkungan Gaji Sukatan Selinder
A Tidak kurang dari RM2,625.45 sebulan 1400 s.s ke atas
B Tidak kurang dari RM2,333.00 sebulan 1000 s.s ke atas
C Tidak kurang dari RM1,820.75 sebulan Dibawah 1000 s.s
D Kurang dari RM1,820.75 sebulan Tidak kurang 175 s.s
E Kurang dari RM1,820.75 sebulan Dibawah 175 s.s
 

Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Kadar_Elaun_Perjalanan_Kenderaan