Home / Jabatan Patologi


 JABATAN PATOLOGI

            Dr Adlin Zafrulan

 DR. ADLIN ZAFRULAN B. ZAKARIA 
      KETUA JABATAN PATOLOGI
     PEG. PAKAR PERUBATAN

FUNGSI

1.

Menyediakan, melaksana dan memantau Sistem Perkhidmatan yang berkualiti bagi tujuan mengawal segala skop perkhidmatan yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan Perkhidmatan pengdiagnosan Makmal Perubatan yang selaras dengan standard yang diterimapakai demi memenuhi harapan pelanggan, disamping memenuhi keperluan Badan Akreditasi dan pihak berautoriti.
3. Memastikan segala peralatan Makmal yang digunakan untuk aktiviti pengdiagnosan yang diselenggara dan dipantau dengan sempurna.
4. Memastikan semua staff Jabatan Patologi cekap dan berkelayakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan disamping memahami kehendak semasa yang berkaitan dengan dokumentasi sistem kualiti.
5. Menyediakan kemudahan latihan dan pembelajaran yang berterusan dalam bidang patologi.
6. Menyediakan suasana ditempat kerja yang selamat dan selesa untuk semua kakitangan yang berurusan dengan jabatan.
7. Membangunkan budaya Penambahbaikan yang berterusan di kalangan staff jabatan.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Jabatan Patologi adalah merupakan salah satu perkhidmatan sokongan yang terpenting kepada Perkhidmatan Perubatan di Hospital Raja Perempuan Zainab ll. Perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Patologi terbahagi kepada disiplin-disiplin tertentu seperti berikut:

a) Bahagian Patologi Kimia
b) Bahagian Mikrobiologi
c) Bahagian Hematologi
d) Bahagian Histopatologi
e) Bahagian Sitologi
f) Bahagian Tabung Darah
g)

Makmal STAT

Buku Panduan Jabatan Patologi


Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Jabatan_Patologi