Home / Jabatan Kerja Sosial Perubatan


JKSP

JABATAN KERJA SOSIAL PERUBATAN (JKSP)

Zailawati JKSP 2018 

PN ZAILAWATI BINTI MAMAT

Ketua Jabatan Kerja Sosial Perubatan 

PENGENALAN

Bidang kerja sosial perubatan wujud sebagai satu perkhidmatan yang menguruskan fungsi psikososial individu, keluarga dan komuniti bagi membantu pesakit mencapai tahap kesihatan yang lebih baik. Praktis kerja sosial perubatan berasaskan kepada pengetahuan dalam bidang kerja sosial yang merangkumi aspek psikologi, antropologi & sosiologi, perundangan sosial dan aspek kesihatan. Praktis kerja sosial perubatan merupakan aplikasi kerja sosial untuk menangani ketidakfungsian fizikal, sosial dan psikologi melalui kaedah kerja kes, kerja kumpulan dan kerja komuniti. Perkhidmatan diberikan dalam bentuk bantuan praktik dan terapi sokongan.

 

Secara amnya, Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan menangani pelbagai isu biopsikososial yang melibatkan pendekatan multi-disiplin dalam mencapai objektif total patient care.  Perkhidmatan yang disediakan di hospital, institusi dan klinik kesihatan adalah untuk memberi bantuan psikososial kepada pesakit semasa proses rawatan, pemulihan dan pencegahan.   Perkhidmatan ini membantu memulihkan kefungsian sosial agar pesakit menjadi lebih produktif, berdikari dan kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka. 

OBJEKTIF

  1. Memberi perkhidmatan psikososial kepada pesakit semasa proses pencegahan, rawatan dan pemulihan 
  2. Membantu memulihkan kefungsian sosial agar pesakit menjadi produktif, berdikari dan dapat kembali kepada komuniti selaras dengan batas keupayaan mereka
  3. Meningkatkan keyakinan diri ke arah memperkasakan pesakit melalui khidmat terapi sokongan

SKOP PERKHIDMATAN

  • Pengurusan Bantuan Praktik
  • Pengurusan Bantuan Terapi Sokongan 

JADUAL KLINIK

HARI

MASA

AHAD - RABU

8.00 PAGI - 1.00 TGH

2.00 PTG - 5.00 PTG

KHAMIS

8.00 PAGI - 1 TGH

2.00 PTG - 3.30 PTG

 

HUBUNGI KAMI

No. Telefon : 097452502  

 


Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Jabatan_Kerja_Sosial_Perubatan