Home / Jabatan A&E


Jabatan Kecemasan & Kemalangan

JABATAN KECEMASAN & KEMALANGAN 

 


DR. MOHD. GHAZALI B. AB. RASHID
KETUA JABATAN KECEMASAN & KEMALANGAN
PEGAWAI PAKAR PERUBATAN

 FUNGSI 

1. Memberi perkhidmatan berkualiti untuk menurunkan kadar morbiditi dan mortaliti.

2. Meminimakan "Cross-Infection" dengan mempraktikkan tatacara "Aseptik".

3. Menurunkan kadar insiden kritikal pada tahap yang minima. 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN 

1. Perawatan kes-kes kecemasan mengikut kategori/zon berdasarkan sistem TRIAGE
2. Perkhidmatan Pra Hospital (Panggilan ambulan kecemasan)
3. Pusat Khidmat Sepadu ( ONE STOP CRISIS CENTRE
 

Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Jabatan_A%26E