Home / Jabatan/Unit


Jabatan/Unit

Jabatan/Unit - Hospital Raja Perempuan Zainab II

 • Jabatan Klinikal
 • Sokongan Klinikal 
 • Sokongan Bukan Klinikal

 Jabatan Klinikal

 1. Jabatan Kecemasan dan Kemalangan
 2. Jabatan Pembedahan
 3. Jabatan Perubatan
 4. Jabatan Pediatrik
 5. Jabatan (O&G)
 6. Jabatan Anestesiologi [update 11/10/2017]
 7. Jabatan ORL
 8. Jabatan Psikiatri
 9. Jabatan Patologi
 10. Jabatan Oftalmologi
 11. Jabatan Otopedik
 12. Jabatan Radiologi
 13. Jabatan Rehabilitasi
 14. Jabatan Forensik
 15. Jabatan Dermatologi
 16. Jabatan Bedah Mulu
 17. Jabatan Nefrologi

 Sokongan Klinikal

 1. Jabatan Farmasi
 2. Jabatan Dietetik & Sajian
 3. Jabatan Kerja Sosial Perubatan
 4. Unit Jurupulih Carakerja 
 5. Unit Jurupulih Anggota
 6. Unit Pendidikan Pesakit
 7. Unit Rekod Perubatan
 8. Unit Perubatan Tradisional dan Komplementari
 9. Pusat Penyelidikan Klinikal Kelantan (CRC Kelantan)
 10. Unit Kesihatan Awam

 Sokongan Bukan Klinikal

 1. Unit Khidmat Pengurusan
 2. Unit Sumber Manusia
 3. Unit Kewangan / Akaun
 4. Unit Pembangunan dan Penswastaan
 5. Unit Latihan dan Perjawatan
 6. Unit Teknologi Maklumat
 7. Perpustakaan 
 8. Sekretariat Kualiti (ISO)

 


Hospital Raja Perempuan Zainab II

http://hrpz2.moh.gov.my/v3/modules/mastop_publish/?tac=Jabatan%2FUnit