Perutusan Pengarah


Y.BHG. DATO' DR. HAJI GHAZALI HASNI B. MD. HASSAN
Perutusan Pengarah
 
 

Direktori HRPZ

 
 

Pautan Pintas

 
 

Sistem Dalaman

 
 

Carian

 
Home / Muat Turun Borang

Muat Turun

- Muat Turun Borang KKM 

Borang UMUM

1.  Borang Permohonan Rombongan Perubatan (RPH) Anggota Baru 2014

2.  Borang Permohonan Rombongan Perubatan (RPH) Anggota Berpengalaman 2014

 

- KEWANGAN

1.   Bayaran Insentif Khas Bagi Perkhidmatan Pembedahan elektif (Borang BIKPEHS)

2.  Senarai Semak Elaun Perpindahan

3.  Senarai Semak Tuntutan Perjalanan

4.  Arahan Mengiringi Pesakit

5.  Borang BIKWSP - Tuntutan Bayaran Intensif Klinik Selepas Waktu Pejabat

6.  Borang EKLWBB - Tuntutan Elaun Kerja Di Luar Waktu Bekerja Biasa

7.  Pembelian Dengan Panjar Wang Runcit

8.  Permohonan Menempah Tiket Kapalterbang

9.  Permohonan Pembelian

10.  Tuntutan Elaun Bantuan Gaji Pemandu

11.  Permohonan Pinjaman Kenderaan

12.  Permohonan Pinjaman Perumahan

13.  Permohonan Pinjaman Komputer

14.  Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah (Lampiran A)

15.  Format Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa

16.  Borang Pindah Peruntukan

17.  Permohonan Bagi Melantik Pemandu Bagi Jawatan JUSA

18.  Tuntutan Elaun Berpindah Rumah

19.  Borang Tuntutan Perjalananbaru

20.  Borang Pegesahan Pergerakan Gaji Tahunan

21.  Borang Kelulusan AP100

22.  Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen

23.  Borang Tuntutan Bayaran Balik Laporan Perubatan

24.  Penyata Tuntutan Bayaran Insentif Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP)

25.  Penyata Tuntutan Bayaran Intensif Pembedahan Elektif Pada Hari Sabtu (BIPEHS)

26.  Penyata Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Pakar Swasta

27.  Penyata Tuntutan Elaun Kerja Di Luar Waktu Pejabat Biasa (EKLWBB)

GARIS PANDUAN

-SUMBER MANUSIA

1.  Borang Sasaran Kerja Tahunan

2.  Borang Rujukan Perkhidmatan Kaunseling

3.  Cuti Separuh Gaji Kerana Menjaga Keluarga Sakit

4.  Nota Serah Tugas

5.  Permohonan Cuti Haji

6.  Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan

7.  Permohonan Cuti Tanpa Gaji

8.  Permohonan LOKUM

9.  Permohonan Membuat Kerja Sambilan

10.  Permohonan Perjalanan Keluar Negara Dan Insuran

11.  Permohonan Perjalanan Keluar Negara

12. Borang Maklumat Tambahan Keluarga (HRMIS)

13. Borang Maklumat Rekod Peribadi (HRMIS)

14. Borang Perisytiharan Harta (HRMIS)

15. Borang Anggaran Mengurus (ABM 8)

16. Senarai Nama PYD, PPP dan PPK Untuk Masuk Dalam Aplikasi HRMIS

17.  Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

18.  Laporan Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

19.  Borang Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Ibu Pejabat - Lampiran A

 

- ASET

1.   Borang Daftar Premis Aset DA3

2.  Borang Daftar Premis Aset DA4 

3.  Borang Daftar Premis Aset DA5

4.  Borang Daftar Premis Aset DA7

5.  Borang KEW PA. 2

6.  Borang KEW PA. 3

7.   Borang KEW PA. 4

8.  Borang KEW PA. 5 (Borang Daftar Inventori)

9.   Borang KEW PA. 10 

10.   Borang KEW PA. 11

11.  Borang SNF VNF

12.  Borang Penerimaan Hadiah

13.  Borang Pindaan Rekod Harta Modal dan Inventori - Lampiran 1 

 

 - LATIHAN

1.  Borang Permohonan Peruntukan Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) HRPZII (Anjuran Dalaman)

2.  Borang Permohonan Peruntukan Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) HRPZ II (Anjuran Luaran)

3.  Senarai Kursus Yang Telah Dihadiri

4.  Permohonan Latihan Dalam Perkhidmatan HRPZ (LDP 1B)

5.  Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus HRPZ II (LDP 1C)

6.  Laporan Keberkesanan Kursus HRPZ Dalam Dan Luar Negera (LDP 1D)

7.  Borang Penilaian Kursus (HRPZ/LDP/1E)

8.  Laporan Pelaksanaan Kursus Yg. Dianjurkan Oleh Jabatan/Unit HRPZ II (Borang A)

9.  Laporan Kehadiran Kursus/Latihan/Bengkel Anjuran Agensi Luar (Borang B)

10.  Permohonan Bertugas DiLuar Pejabat (Lampiran A)

11.  Borang Tuntutan Elaun Pelajar Latihan Industri

12.  Borang Permohonan Bagi Perakuan Amalan Tahunan

13.  Permohonan Sebagai Pensyarah Sambilan Di Institusi Awam dan Swasta

 

PENTADBIRAN

1.  Borang Permohonan Kuarters 

2.  Borang Permohonan Stiker

3.  Borang Permohonan Kenderaan

4.  Borang Permohonan Kelulusan Inden Minyak (JUSA)

5.  Borang Permohonan Pembekalan Kenderaan Rasmi Jawatan

6.  Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan

7.  Borang Penama Pegawai Yang Diberi Kuasa Memegang Kunci

PERPUSTAKAAN

 1.  Permohonan Keahlian Pepustakaan

2.  Permohonan Pencarian Maklumat

3.  Permintaan Buku Jurnal

 

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.  Permohonan Email Individu

2.  Permohonan Email Kumpulan

3.  Permohonan Pinjaman Notebook dan LCD Projector

 

LAIN-LAIN BORANG

1.  Incident Monitoring Reporting Form

2.  Severity Assessment Code Matric

KELAB REKREASI DAN KEBAJIKAN   

1.  Borang Keahlian Kelab 

2.  Borang Tuntutan Kebajikan

 

JABATAN FARMASI

1.  Borang Permohonan Kad Alahan

UNIT PENDIDIKAN PESAKIT  

1.  Borang Pengumpulan Maklumat Aktiviti Rutin - SISPEK 001 

2.  Borang Pengumpulan Maklumat Projek Khas : Pendidikan Pesakit - SISPEK 003 

Recommend this page to a friend! Prepare to print
 

Warna Tema Pilihan


(3 themes)
 
 

Waktu Melawat

Ahad - Khamis
1.00 ptg - 2.00 ptg
5.00 ptg - 7.00 mlm

Jumaat | Sabtu | Kelepasan Am
12.00 tgh - 2.00 ptg
5.00 ptg - 7.00 mlm

Wad ICU | CCU/CRW | PICU | NICU | TERATAI | TEMENGONG
1.00 ptg - 2.00 ptg
5.00 ptg - 7.00 mlm

 
 

Interaktif