A++| A| a--
 

Perutusan Pengarah


DATIN DR. HJH. SELASAWATI BT. HJ. GHAZALI
(Pengarah Hospital)
Perutusan Pengarah
 
 

Directory

 
 

Audio / Video

 
 

Carian

 
 

Kaunter Pelawat

HARI INI 1919
MINGGU INI 779779779
BULAN INI 7701770177017701
JUMLAH 741504741504741504741504741504741504
 
Home / Muat Turun Borang

Muat Turun

- Muat Turun Borang KKM 

Borang UMUM

1.  Borang Permohonan Rombongan Perubatan (RPH) Anggota Baru 2014

2.  Borang Permohonan Rombongan Perubatan (RPH) Anggota Berpengalaman 2014

3.  Borang Aduan Isu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

4.  Borang Tapisan Keselamatan KPKK 11

5.  Borang Permohonan Kerja-kerja Kecil (OS 28000)

6.  Borang Permohonan Capaian eSPKB

- KEWANGAN

1.   Senarai Semak Elaun Perpindahan

2.  Senarai Semak Tuntutan Perjalanan

3.  Arahan Mengiringi Pesakit

4.  Pembelian Dengan Panjar Wang Runcit

5.  Permohonan Menempah Tiket Kapalterbang

6.  Permohonan Pembelian

7.  Tuntutan Elaun Bantuan Gaji Pemandu

8.  Permohonan Pinjaman Kenderaan

9.  Permohonan Pinjaman Perumahan

10.  Permohonan Pinjaman Komputer

11.  Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah (Lampiran A)

12.  Format Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa

13.  Borang Pindah Peruntukan

14.  Permohonan Bagi Melantik Pemandu Bagi Jawatan JUSA

15.  Tuntutan Elaun Berpindah Rumah

16.  Borang Tuntutan Perjalananbaru

17.  Borang Pegesahan Pergerakan Gaji Tahunan

18.  Borang Kelulusan AP100

19.  Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen

20.  Borang Tuntutan Bayaran Balik Laporan Perubatan

21.  Penyata Tuntutan Bayaran Insentif Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP)

22.  Penyata Tuntutan Bayaran Intensif Pembedahan Elektif Pada Hari Sabtu (BIPEHS)

23.  Penyata Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Pakar Swasta

24.  Penyata Tuntutan Elaun Kerja Di Luar Waktu Pejabat Biasa (EKLWBB) 

25.  Borang Tuntutan Penceramah

26.  Borang Permohonan Pindah Peruntukan

27.  Borang Mengemaskini Maklumat Peribadi - PCBbaru

 

GARIS PANDUAN

-SUMBER MANUSIA

1.  Borang Sasaran Kerja Tahunan

2.  Borang Rujukan Perkhidmatan Kaunseling

3.  Cuti Separuh Gaji Kerana Menjaga Keluarga Sakit

4.  Nota Serah Tugas

5.  Permohonan Cuti Haji

6.  Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan

7.  Permohonan Cuti Tanpa Gaji

8.  Permohonan LOKUM

9.  Permohonan Membuat Kerja Sambilan

10.  Permohonan Perjalanan Keluar Negara Dan Insuran

11.  Permohonan Perjalanan Keluar Negara

12. Borang Maklumat Tambahan Keluarga (HRMIS)

13. Borang Maklumat Rekod Peribadi (HRMIS)

14. Borang Perisytiharan Harta (HRMIS)

15. Borang Anggaran Mengurus (ABM 8)

16. Senarai Nama PYD, PPP dan PPK Untuk Masuk Dalam Aplikasi HRMIS

17.  Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

18.  Laporan Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

19.  Borang Permohonan Untuk Bertugas Di Luar Ibu Pejabat - Lampiran A

20.  Borang Permohonan Cuti Rehat

21.  Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Pegawai-pegawai KKM

22.  Borang Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat

 

- ASET

1.   Borang Daftar Premis Aset DA3

2.  Borang Daftar Premis Aset DA4 

3.  Borang Daftar Premis Aset DA5

4.  Borang Daftar Premis Aset DA7

5.  Borang KEW PA. 2

6.  Borang KEW PA. 3

7.   Borang KEW PA. 4

8.  Borang KEW PA. 5 (Borang Daftar Inventori)

9.   Borang KEW PA. 10 

10.   Borang KEW PA. 11

11.  Borang Kew. PA-17

12.  Borang SNF

13.  Borang Penerimaan Hadiah

14.  Borang Pindaan Rekod Harta Modal dan Inventori - Lampiran 1 

 

 - LATIHAN

1.  Borang Permohonan Peruntukan Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) HRPZII (Anjuran Dalaman)

2.  Borang Permohonan Peruntukan Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) HRPZ II (Anjuran Luaran)

3.  Senarai Kursus Yang Telah Dihadiri

4.  Permohonan Latihan Dalam Perkhidmatan HRPZ (LDP 1B)

5.  Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus HRPZ II (LDP 1C)

6.  Laporan Keberkesanan Kursus HRPZ Dalam Dan Luar Negera (LDP 1D)

7.  Borang Penilaian Kursus (HRPZ/LDP/1E)

8.  Laporan Pelaksanaan Kursus Yg. Dianjurkan Oleh Jabatan/Unit HRPZ II (Borang A)

9.  Laporan Kehadiran Kursus/Latihan/Bengkel Anjuran Agensi Luar (Borang B)

10.  Permohonan Bertugas DiLuar Pejabat (Lampiran A)

11.  Borang Tuntutan Elaun Pelajar Latihan Industri

12.  Borang Permohonan Bagi Perakuan Amalan Tahunan

13.  Permohonan Sebagai Pensyarah Sambilan Di Institusi Awam dan Swasta

14.  Contoh Format Permohonan Pakej Latihan Di Premis Swasta - Kira-kira

15.  Contoh Format Permohonan Pakej Latihan Di Premis Swasta - Borang Permohonan

16.  Contoh Format Permohonan Pakej Latihan Di Premis Swasta - NBOS Lampiran B

17.  Borang Maklumbalas Clinical Attachment

 

PENTADBIRAN

1.  Borang Permohonan Kuarters 

2.  Borang Permohonan Stiker

3.  Borang Permohonan Kenderaan

4.  Borang Permohonan Kelulusan Inden Minyak (JUSA)

5.  Borang Permohonan Pembekalan Kenderaan Rasmi Jawatan

6.  Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan

7.  Borang Penama Pegawai Yang Diberi Kuasa Memegang Kunci

 

PERPUSTAKAAN

 1.  Permohonan Keahlian Pepustakaan

2.  Permohonan Pencarian Maklumat

3.  Permintaan Buku Jurnal

 

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.  Permohonan Email Individu

2.  Permohonan Email Kumpulan

3.  Permohonan Pinjaman Notebook dan LCD Projector

4.  Borang Permohonan User ID Bagi Sistem Pengurusan Pesakit (SPP)

5.  Borang Isu Log Sistem Pengurusan Pesakit (SPP-1) 

6.  Borang Discaj Secara Manual - (Bagi Kegunaan SPP)

7.  Borang Pendaftaran Secara Manual - (Bagi Kegunaan SPP)

8.  MyHIX - Borang Permohonan Pengecualian Maklumat Kesihatan (BM)

9.  MyHIX - Form Of Health Information Submission (English)

LAIN-LAIN BORANG

1.  Incident Monitoring Reporting Form

2.  Severity Assessment Code Matric

KELAB REKREASI DAN KEBAJIKAN   

1.  Borang Keahlian Kelab 

2.  Borang Tuntutan Kebajikan

 

JABATAN FARMASI

1.  Borang Permohonan Kad Alahan

UNIT PENDIDIKAN PESAKIT  

1.  Borang Pengumpulan Maklumat Aktiviti Rutin - SISPEK 001 

2.  Borang Pengumpulan Maklumat Projek Khas : Pendidikan Pesakit - SISPEK 003 

Recommend this page to a friend! Prepare to print
 

Warna Tema Pilihan


(3 themes)
 
 

Quick Links

 
 

Interaktif

 
 

Web Mobile QR


 
 

Galeri Gambar