Perutusan Pengarah


Y.BHG. DATO' DR. HAJI GHAZALI HASNI B. MD. HASSAN
Perutusan Pengarah
 
 

Direktori HRPZ

 
 

Pautan Pintas

 
 

Sistem Dalaman

 
 

Carian

 
Home / Direktori Staff

Direktori Staff

DIREKTORI STAFF HRPZ II, KOTA BHARU

  

PEJABAT PENGARAH

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Y. Bhg. Dato' Dr. Ghazali Hasni b. Md. Hassan Pengarah drghazalihasni 2001
2 Dr Hjh Selasawati bt. Hj. Ghazali Timbalan Pengarah (Perubatan) drselasawati
2002
3 Dr. Puteri Nurbaya bt Mohamed Ismail
Timbalan Pengarah (Klinikal) puteri.nurbaya 2751
4 Dr Wan Hazimah bt. Wan Mohamed Timbalan Pengarah (Surgikal) drwhazimah 2767
5 Pn Lim Lee Siew Timb. Pengarah (Pengurusan) limls 2003

6

7

Noraihan bt. Md. Yusoff

Aznihas bt. Yaacob

Jurutera

Penolong Jurutera

noraihan.md

aznihas


2835
Halimah bt. Awang Steno (Pengarah) halimah_a 2004
9 Fauziah bt. Ibrahim Steno (TPK) fauziah_b 2005
10 Pn Azlina bt. Mat Lazim
Steno (TPU)
azlinaml
2030
   

UNIT SUMBER MANUSIA

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Cik Madihah bt Hj. Ramli  Ketua Penolong Pengarah madihah_ramli 2006 
2 En Mohd Fazdli bin Abd. Hamid Pen. Peng. (Sumber Manusia)  m.fazdli 2604
3 En. Noor Hamidi b. Md. Nor Penolong Pegawai Tadbir (Perkhidmatan)  noorhamidi 2605
4 (Kosong) Pembantu Tadbir Kanan(N26)

5 En Hashim b. Omar Pembantu Tadbir Kanan(N22)
 hashimomar
2045
6

Fauziah bt. Ismail

Masnira bt. Mat Ja'eb

 Pembantu Tadbir (HRMIS)

 fauziah.i

masnira.mat

2661
7
Pn Zahrah, Pn Noraziah, Pn Norizan, Pn Nordian, Pn Norfazela, Pn Hazira  Pembantu Tadbir (HRMIS) masnira.mat 2047 / 2571

UNIT PEROLEHAN, PEMBANGUNAN & ASET 

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 (Kosong) Penolong Pengarah (Perolehan) 2059
2 En Rafizan bin Ariffin Penolong Pegawai Tadbir (Pemb) rafiz 2063
3 En Mohd Nasir b. Che Man Ketua Pemb. Tabdir mnasir_cheman  2760
4 En Mokhtar bin Seman  Pemb. Tadbir Kanan     
5 Noorhidayati Mohamad  Pembantu Tadbir (Perolehan)   2064
6 En Sazele dan Pn Zakira   Pembantu Tadbir (Penswastaan)   2063
 7 En Rafizan b. Ariffin Pembantu Tadbir (Pembangunan)     2660 
 
  

UNIT PEMBANGUNAN & ASET

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 En. Mohd. Faeiz b. Mohd. Fauzi Pen. Pengarah  mfaiez  2603
2 Pn Mazirawati bt. Mohd. Zin Pen. Pegawai Tadbir mazirawati 2602
3

En. Aminuddin b. Abdul Rahim

Nik Fadzil b. Ibrahim Gan

Pembantu Tadbir (Aset)   2067
 

UNIT LATIHAN & PERJAWATAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Cik Wan Farah Hanim b. Abd. Hamid
Penolong Pengarah (Latihan)
wanfarahhanim
2735
2 En. Johari b. Deraman Penolong Pegawai Tadbir (Latihan)   2596
3 Pn Rohana bt Mahmood Ketua Pemb. Tadbir rm  2662
4

Pn Nik Soya b. Wan Majid

Cik Hapsah bt. Shaari

 Pembantu Tadbir (Latihan)  niksoya 2048
5

Pn Norasyikin bt. Zakaria

Wan Nor Dyana

 Pembantu Tadbir (Perjawatan) noorashikin.z  2049

UNIT PENTADBIRAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 ( Kosong ) Pen. Pengarah 
2007
2 Pn Rohayu bt. Osman Pen. Pegawai Tadbir rohayu.o 2050
3 Che Ab Rahim bin Che Haron  Ketua Pembantu Tadbir cheabrahim  2051
4 Kaunter     2597
5 Stor Alatulis     2053
 

UNIT PERHUBUNGAN AWAM

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 En. Zaid bin Ahmad Pegawai Perhubungan Awam zaid_ahmad 2044
2 En. Fadli bin Muhamad Pen. Peg. Perhubungan Awam fadli.m  2058
 

UNIT KEWANGAN (BAYARAN) 

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Cik Sariyati bt. Che Noh Akauntan  sariyati  2145
2 Norani bt. Md. Yusof  Pen. Akauntan ( Kew ) norani.yusof
2062 
3 Mohd. Nasir b. Che Man Pen. Peg. Tadbir  2761
4 En. Mohd Amir b. Irfan Bakti  Pembantu Tabir (Tiket)    
5 Pn Wan Anira bt. Wan Mat Pembantu Tadbir (Pinjaman)  w.anira  2747
   

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 En. Mohd Zahari bin Ab. Razak Ketua Unit (IT) zahari 2009
2 Puan Hamidah bt Yazit Peg. Teknologi Maklumat (Kanan) hamidahyazit 2593

Post dipinjam ke JKNK 

(Puan Zafiah bt. Jaafar )

Peg. Teknologi Maklumat zafiah.j  
4 Puan. Fatahiyah bt Abdullah @ Ghazali Peg. Teknologi Maklumat fatahiyah 2762
5 Puan Nik Rohani bt Nik Ibrahim Pen. Peg. Teknologi Maklumat nik_rohani 2601
6 En. Zawawi bin Wahi@Awang Pen. Peg. Teknologi Maklumat zawawi.wahi 2055
7 Puan Hartini bt Maasom Pen. Peg. Teknologi Maklumat hartini.maasom 2070
8

Muhammad bin Ismail

Abd. Malik bin Sukri

Juruteknik Komputer   2070

UNIT GAJI & PERAKAUAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Pn Zainun bt. Kadir Akauntan (Kanan) zainun_k  2060
2 Aziah bt Yusof Pen. Akauntan  aziah.yusof 2061
3

Pn Rohana 

En Saiful, En Ab. Rahman, Pn Rohani, Pn Nordina, Pn Saudah 

Ketua Pembantu Tadbir 

Pembantu Tadbir (Gaji) 

 

2068

2719 / 2720 / 2721 

 

UNIT PERPUSTAKAAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Nor Azlina Bt Ab. Ghani Pustakawan norazlina_ghani 2071
2 Masrina bt Yusuf Pen. Peg. Perpustakaan masrina 2072
3 Aesah bt Deris Pejabat Am aeshah.d 2072
 

UNIT HASIL

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Pn Faizah bt Hj Shamsuddin Pen. Akauntan (Hasil) faizah.s 2073
2 Hjh Rokiah bt Mohd Shah Pejabat Am   2074
3 Kaunter Pendaftaran     2742
4 Pembantu Tadbir     2743
 

UNIT REKOD PERUBATAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Puan Siti Suhana bt. Mustafar Ketua Unit ssuhana 2509
2 Pejabat Am     2510
3 Bilik Rekod     2511
 

UNIT PENDIDIKAN PESAKIT

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
En. Adila Ahmad bin Awang
Pegawai Pendidikan Kesihatan headila
2598
Pejabat Am     2518
 

UNIT FISIOTERAPI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Puan Halimah bt. Hashim Ketua Unit halimah.h  2513
2 Pejabat Am     2514
 

UNIT TRADISIONAL & KOMPLEMENTARI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Hasmawati bt. Mohamad  Ketua Unit drhasma  
Klinik      2638

UNIT PEMBEDAHAN KARDIOTORASIK 

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Anas Sjahroeddin Ressang b. Hj Aminuddin Ketua Unit  anas  
Pejabat     2688
 
 

UNIT JURUPULIH CARAKERJA

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 En. Suhaimuddin bin Sulaiman Ketua Unit suhaimuddin  2515
Jurupulih Carakerja     2678

UNIT PENYELIA PEMBANTU PERUBATAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 En. Ramli b. Ab. Rahman
Ketua Unit ramli_rahman
2043
 

UNIT PENYELIA KEJURURAWATAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Matron Maznah bt. Ibrahim Ketua Penyelia Jururawat maznah_ib
2077
2 Matron Zaharah     2121
3 Matron Rohani     2276
4 Matron Nura     2078
5 Matron Nazimah     2304
6 Matron Zainun     2445
 

SEKRETARIAT KUALITI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Pejabat Am     2523
 

JABATAN KECEMASAN & KEMALANGAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Razak bin Daud Ketua Jabatan razak_daud 2010
2 Kaunter Utama     2092 / 2101
3 Yellow Zone     2089
4 Red Zone     2103
5 Green Zone (Bilik 3)     2090
6 Pusat Informasi     2020
7 Call Centre     2107
 

JABATAN PERUBATAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Mahiran bt. Mustafa Ketua Jabatan mahiran_mustafa 2111
2 Kaunter Jabatan     2109 / 2110
3 Klinik Pakar Perubatan Nor Azura bt Mat Ripin   2459
4 Klinik Pakar Respiratori (Dada)     2231
5 Unit Haemodialisis Kaunter Utama   2234
6 Bilik Endoscopy Ketua Jabatan mahiran_mustafa 2123
7 Pusat Sumber Perubatan     2736
 

JABATAN PEBEDAHAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Nik Md Shukri bin Nik Yahya Ketua Jabatan nikshukri 2700
2 Steno     2237
3 Klinik Pembedahan (SOPD)     2236
4 Dewan Bedah Intan (OT) Kaunter   2348
5 Dewan Bedah Fairuz (OT) Kaunter   2345
         
 

JABATAN SAKIT PUAN (O&G)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Abdul Rahman bin Abdullah  Ketua Jabatan ara 2276
2 Kaunter Klinik     2266
3 Bilik Bersalin     2287
 

JABATAN PEDIATRIK (KANAK-KANAK)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Nik Khairulddin bin Nik Yusoff Ketua Jabatan nik_khairulddin 2297
2 Kaunter Klinik     2295
         
 

JABATAN OTOPEDIK

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Mohd Anuar Hau bin Abdullah Ketua Jabatan anuarhau 2017
2 Kaunter Klinik     2320
         
 

JABATAN ANESTESIOLOGI (BIUS)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Wan Azzlan bin Wan Ibrahim  Ketua Jabatan drazzlan  2018
2 Kaunter     2330 / 2331
 

JABATAN OFTALMOLOGI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Sakinah bt. Zakariah Ketua Jabatan sakinah_zakariah 2019
2 Kaunter Klinik     2368
 

JABATAN ENT (TELINGA, TEKAK & HIDUNG)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Zulkiflee bin Salahuddin Ketua Jabatan zulkiflee 2021
2 Kaunter Klinik     2376
 

JABATAN DERMATOLOGI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Zulrusydi b. Ismail Ketua Jabatan zulrusydi 2384
2 Kaunter Klinik     2385
 

JABATAN RADIOLOGI (X-RAY)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Md. Ariff bin Abas Ketua Jabatan ariff 2022
2 Pejabat Am     2389 / 2390
 

JABATAN PATOLOGI (MAKMAL)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Saleena bt. Awang Ketua Jabatan saleena

2 Kaunter Klinik     2399
3

Dr. Salimah bt. Abdullah

Kaunter Tabung Darah

Ketua Unit Tabung Darah  salimah

2412 

4 Patologi Kimia     2418
5 Kaji Darah     2422
6 Kaji Kuman     2425
7 Kaji Sel     2432
 

JABATAN FORENSIK

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Wan Muhd Zamri bin Wan Nawawi Ketua Jabatan drwanmz 2031
2 Kaunter     2436
 

JABATAN PSIKIATRI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Mohd Ariff bin Mohd. Noor  Ketua Jabatan mohdariff 2024
2 Kaunter Klinik     2438
 

JABATAN BEDAH MULUT

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Y. Bhg. Dato' Dr. Rusdi bin Abd Rahman Ketua Jabatan rusdi_rahman 2025
2 Kaunter Klinik     2462
 

JABATAN REHABILITASI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Dr. Rahimah bt Nawi Ketua Jabatan rahimah.n  2609
2 Kaunter     2610
 

JABATAN KERJA SOSIAL PERUBATAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Pn. Zailawati bt. Mamat Ketua Jabatan  zailawatimamat 2027
2 Pejabat Am     2502
 

JABATAN FARMASI

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Pn. Fatimah bt. Abdullah  Ketua Jabatan  fab 2477
2 Kaunter Pesakit Luar     2469
3 Kaunter Pesakit Dalam     2472
4 Kaunter Farmasi Satelit     2480
5 Stor Intergrasi     2495
 

JABATAN SAJIAN

BIL NAMA JAWATAN EMAIL* TELEFON**
1 Puan Rohaizah bt. Basiron Ketua Jabatan rohaizah_basiron 2499
2 Pejabat Am     2500
 * @klt.moh.gov.my **09-745
Recommend this page to a friend! Prepare to print
 

Warna Tema Pilihan


(3 themes)
 
 

Waktu Melawat

Ahad - Khamis
1.00 ptg - 2.00 ptg
5.00 ptg - 7.00 mlm

Jumaat | Sabtu | Kelepasan Am
12.00 tgh - 2.00 ptg
5.00 ptg - 7.00 mlm

Wad ICU | CCU/CRW | PICU | NICU | TERATAI | TEMENGONG
1.00 ptg - 2.00 ptg
5.00 ptg - 7.00 mlm

 
 

Interaktif

 
Dasar Keselamatan | Privasi | Peta Laman | Bantuan dan Sokongan
PENAFIAN:
Hospital Raja Perempuan Zainab II tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 9 atau Mozila Firefox 10.0.2 & dengan resolusi 1280*768

Laman Web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Anda Pengunjung :
Sejak 11 April 2013


Webmaster